دفتر مرکزی واحد دکور

آقای اعظمی
آقای اعظمیمدیر فروش دکور
اطلاعات بیشتر
02188846810 داخلی 13
همراه 09361445442
آقای محمد علیئی
آقای محمد علیئیطراح و کارشناس فروش دکور
اطلاعات بیشتر
02188846810 داخلی 22
همراه 09120381842
آقای اعظمی
آقای بزرگ مهرطراح و کارشناس فروش دکور
اطلاعات بیشتر
02188846810 داخلی 15
همراه 09120381841
آقای اعظمی
آقای دهبانیان طراح و کارشناس فروش دکور
اطلاعات بیشتر
02188846810 داخلی 14
همراه 09120381843
آقای اعظمی
آقای تجویدی طراح و کارشناس فروش دکور
اطلاعات بیشتر
02188846810 داخلی 12
همراه 09351445442

دفتر مرکزی واحد جعبه

آقای اعظمی
آقای امامی کارشناس جعبه سفارشی
اطلاعات بیشتر
02188846811 داخلی 20
همراه 09120381844
آقای اعظمی
آقای ایمانی کارشناس جعبه جواهر
اطلاعات بیشتر
02188846811 داخلی 17
همراه 09120340565
آقای اعظمی
آقای شمس کارشناس جعبه جواهر
اطلاعات بیشتر
02188846811 داخلی 19
همراه 09120381845
آقای اعظمی
خانم شریفی فروشگاه دفتر مرکزی
اطلاعات بیشتر
02188846811 داخلی 26
همراه 09912767451

شعبه بازار تهران

آقای اعظمی
تلفن شعبه بازار تهران
اطلاعات بیشتر
021-33904134
021-33916212
آقای اعظمی
آقای ایرانی کارشناس جعبه
اطلاعات بیشتر
همراه 09021445443
آقای اعظمی
آقای رضاخو کارشناس فروش دکور
اطلاعات بیشتر
همراه 09021445442
آقای اعظمی
نشانی شعبه
اطلاعات بیشتر
خیابان 15 خرداد، روبروی مسجد امام، سرای چیت ساز، طبقه همکف، پلاک 2

شعبه اصفهان

آقای اعظمی
تلفن شعبه اصفهان
اطلاعات بیشتر
031-32120130
031-32120131
آقای اعظمی
آقای قاسمی کارشناس جعبه
اطلاعات بیشتر
همراه 09134570946
آقای اعظمی
خانم محمدی طراح و کارشناس فروش دکور
اطلاعات بیشتر
همراه 09134570948
آقای اعظمی
نشانی شعبه
اطلاعات بیشتر
خیابان 15 خرداد، روبروی مسجد امام، سرای چیت ساز، طبقه همکف، پلاک 2

شعبه البرز

آقای اعظمی
تلفن شعبه البرز
اطلاعات بیشتر
026-32402891
آقای اعظمی
آقای محمدی کارشناس جعبه
اطلاعات بیشتر
همراه 09120340562
آقای اعظمی
آقای راغبی طراح و کارشناس فروش دکور
اطلاعات بیشتر
همراه 09120340563
آقای اعظمی
نشانی شعبه
اطلاعات بیشتر
کرج، خیابان بهشتی، پاساژ آزادی، طبقه دوم، پلاک D22

شعبه گیلان

آقای اعظمی
تلفن شعبه گیلان
اطلاعات بیشتر
013-33264251
آقای اعظمی
آقای توکلی کارشناس جعبه
اطلاعات بیشتر
همراه 09112079703
آقای اعظمی
آقای توکلی کارشناس فروش دکور
اطلاعات بیشتر
همراه 09177990460
آقای اعظمی
نشانی شعبه
اطلاعات بیشتر
رشت، خیابان شریعتی، پاساژ طلا و جواهر پردیس، طبقه اول، پلاک 34

شعبه خراسان رضوی

آقای اعظمی
تلفن شعبه خراسان رضوی
اطلاعات بیشتر
051-38114828
051-38114829
آقای اعظمی
آقای طهمورسی کارشناس فروش دکور
اطلاعات بیشتر
همراه 09153887560
آقای اعظمی
آقای طهمورسی کارشناس فروش جعبه
اطلاعات بیشتر
همراه 09153883609
آقای اعظمی
نشانی شعبه
اطلاعات بیشتر
مشهد، خیابان امام خمینی (ره)، مجتمع تجاری مرمر، طبقه 4، واحد 8

شعبه عراق

آقای اعظمی
آقای طهمورسی کارشناس فروش دکور و جعبه
(شعبه کردستان عراق)
اطلاعات بیشتر
همراه 09188306032
آقای اعظمی
آقای شمس کارشناس فروش دکور و جعبه
(شعبه نجف)
اطلاعات بیشتر
همراه 009647800642176

دفتر مرکزی

آقای اعظمی
تلفن دفتر مرکزی
اطلاعات بیشتر
021-88846810
021-88846811
آقای اعظمی
فاکس
اطلاعات بیشتر
021-88346292
آقای اعظمی
آدرس دفتر مرکزی
اطلاعات بیشتر
تهران، ضلع شمال غربی میدان هفت تیر، جنب بانک پاسارگاد، خیابان مازندرانی، پلاک 4، طبقه سوم، واحد 8