تعرفه ارسال

برای سفارشات بالای 5.000.000 ریال، حمل رایگان می باشد.
کالای خریداری شده، حداکثر 48 ساعت بعد از ثبت سفارش  ارسال می شود. (مگر کالا نیاز به گذراندن سیکل تولید داشته باشد.)
برای خریدهای بالای 7.500.000 ریال، امکان درخواست چاپ بر روی جعبه ها فراهم می باشد.